Poradenství pro hudebníky
 vytváříme webovky pro muzikanty, skupiny a umělecké projekty

Baskytara – výuka

Studovat mohou naprostí začátečníci, i pokročilí hráči. K dispozici je velké množství učebního materiálu (rock, jazz), profesionální nahrávací studio. Výuka není pouze o tom, jak se do nekonečna trápit s hudební teorií, hrát z not a další množství práce, které se okolo tohoto nástroje točí. Je důležité využít své nabyté schopnosti a dát je do praxe. V rámci vyučovacích hodin probíráme praktické možnosti a cvičení pro soubory, kapely, ve kterých jsou již muzikanti zapojeni. Máme profesionální notový editor „Finale“ pro další využití v rámci výuky a další praxe.

 

Jako jednoduchý příklad uvádíme přehled poloh na hmatníku, který je označen I-XVII. Je zde uvedena poloha I a II. Budeme-li hrát dle kytarového prstokladu (ne kontrabas), použijeme v I. poloze 1., 2. a 3. prst. Když posuneme levou ruku o políčko dále, nalezneme se ve II. poloze, kde už použijeme 1., 2., 3., a 4. prst.

Příklad I. a II. poloha:

 

 

 

Jako další příklad uvádíme hru v I. poloze na struně G, D, A, E, přičemž tóny můžeme při stejném hmatu psát v různých notách. Toto se nazývá „enharmonická záměna“ – G(gis/as – – b/ais), D(es/dis – – e/fes – – f/eis), A(b/asi – – h/ces – – c/his), E(e/fes – – f/eis – – fis/ges)

Příklad: